Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

Startseite Quo Vadis Richard Ludzie i Bestie Nostradamus 2017 Szatan Historia Biblii Życie po śmierci Cud czy Legenda Carownice czy Zabobony Śmierć kliniczna Deutsche Weihnachts Lieder 02 Deutsche Weihnachts Lieder 03 Zbawiciel Jezus Chrystus 02 Jezus Chrystus 03 Jezus Chrystus 04 Jezus Chrystus 05 Jezus Chrystus 06 Piekary Piekary przed 100 Laty 01 Piekary przed 100 Laty 02 Piekary przed 100 Laty 03 Piekary przed 100 Laty 04 Visionen 2016 Visionen 02 Visionen 03 Visionen 04 Visionen 05 Visionen 06 Visionen 07 Dla Ciebie Poczta 

Startseite

BAZYLIKA NMP - w Piekarach Sl.

Symbol Naszej Wiary Nowego Testamętu

Urodziłem się w Piekarach, niedaleko Bazyliki NMP......odkąd sięga mojapamięć zawsze byłem z nią związany. Ochrzczony zostałem w tej Bazylice : tu byłem w Pierwszej Komunii...w Bierzmowaniu. Moje dzieci też..ochrzczone i w Pierwszej Komunii...Jestem bardzo z Bazyliką Piekarską związany.Można powiedzieć ona jest częścią mnie samego i mojej rodziny.To cudowne miejsce było odwiedzane przez wielkich tego świata. Modlono siędo Matki Piekarskiej o zdrowie, opiekę i obronę. Cuda spełniały się przez teostatnie pięćset lat....Jan III Sobieski ...modląc się idąc pod Wiedeń został wysłuchany i wygrał bitwę z Turkami. Papież Jan Paweł IImodlił się też tu do Panienki Piekarskiej.Przyłączcie się....przyjedźcie do Piekar i pomódlcie się przed obrazem....Richard Josef Monkos

Pamiątka z przed 2000 lat....Ikona naszej wiary Nowego Testamentu.Jezu...wybacz nam krzywdy i grzechy nasze które każdego dnia popełniamy.Klękamy przed Twoim wizerunkiem, modlimy się bo Cię kochamy i należymydo Ciebie. Jak stado owieczek Twoich idziemy za Tobą. Zaprowadź nas Panie do Królestwa Niebieskiego Twojego Ojca i Boga Naszego. Wybacz nam nasze ludzkie wady i zawachania na drodze...potknięcia się w naszej wierze.Nigdy jednak nie zwątpimy w Ciebie jako Pasterza Naszego i nauczyciela, życia w dobroci i miłości tu na ziemi. Panie...Ty powiedziałeś nam ...podając chleb i wino : "Jedzcie i pijcie wszyscy albowiem to jest krew i ciało Moje i czyńcie to na wieczną pamiątkę" ....I powiedziałeś nam jeszcze Panie ..... "Gdy przyjdę wieczorem do drzwi Twoich i zakołaczę...a Ty mi otworzysz ...to wejdę do środka i będę z Tobą wieczerzał" ...Panie wejdź do serc naszych...otwieramy je dla Ciebie...obdarz nas miłością, otuchą i wiarą...Tak bardzo Cię o to prosimy.Richard Josef MonkosJezus Chrystus - Nasz Zbawiciel